1. ในเมนูการตั้งค่า >> "แก้ไขข้อมูลบริษัท"
  2. กรอกเบอร์ที่ต้องการให้แสดงบนเอกสารที่บรรทัด "เบอร์ออฟฟิศ" ได้เลยค่ะ

3. กด "บันทึกข้อมูล" ค่ะ
4. เมื่อกดพิมพ์เอกสารออกมา เบอร์ติดต่อจะแสดงบนเอกสารในลักษณะนี้ค่ะ (ตามภาพด้านล่าง)

Did this answer your question?