เบื้องต้นเมื่อสร้างเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินแล้ว สถานะจะอยู่ที่ "รอดำเนินการ" หรือ "รอเก็บเงิน" (สร้างโดยการเปลี่ยนสถานะจากใบวางบิล) เราสามารถกดเปลี่ยนสถานะเป็น "เก็บเงิน" ได้เมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้าค่ะ 🎯

  1.  กดที่สถานะของเอกสาร
  2. คลิ๊กเลือก "เก็บเงิน"

  3. เลือกวิธีการชำระเงิน ตามช่องทางที่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้า กรอกรายละเอียดต่างๆ และกด "ยืนยัน"

  4. เมื่อ "พิมพ์" เอกสาร รายละเอียดที่ได้ทำการกรอกไปจะปรากฏบนหน้าเอกสารดังภาพนะคะ 

📈 หากต้องการตรวจสอบรายงานการเก็บเงิน สามารถตรวจสอบได้ที่ รายงาน "5 การเก็บเงิน" ค่ะ

🚩 กรณี ใช้งานใบเสร็จรับเงินแยก ขั้นตอนการกด "เก็บเงิน" จะอยู่ที่ใบเสร็จรับเงินแทน ส่วนใบกำกับภาษีเมื่อสร้างเป็นใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะเป็น "เปิดใบเสร็จแล้ว" อัตโนมัติเลยนะคะ 

📈 หากต้องการตรวจสอบรายงานการเก็บเงินกรณีใช้งานใบเสร็จรับเงินแยก สามารถตรวจสอบได้ที่รายงาน "6 ใบเสร็จรับเงิน" ค่ะ 🚩

Did this answer your question?