1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า" ⚙
  2. เลือก "เปลี่ยนชื่อหัวเอกสาร"
  3. ที่บรรทัดใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลือกที่มีคำว่า “ใบส่งสินค้า” ค่ะ

   4. กด "บันทึกข้อมูล"

Did this answer your question?