1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า" ⚙
  2. เลือก "เปลี่ยนชื่อหัวเอกสาร"
  3. ที่บรรทัดใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลือกบรรทัดที่ไม่มีคำว่า "ใบเสร็จรับเงิน"

   4. กด "บันทึกข้อมูล"

เมื่อกลับไปที่หน้าทำรายการ ในเมนูขายจะมีเมนูย่อย "ใบเสร็จรับเงิน" เพิ่มขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งค่ะ และขั้นตอนการกดเก็บเงินก็จะถูกย้ายมาที่ใบเสร็จรับเงินแทนค่ะ

Did this answer your question?