1. เมื่อ Log In เข้ามาแล้ว สามารถคลิ๊กที่เมนู "การตั้งค่า" ⚙
  2. เลือก "เลือกรูปแบบดีไซน์เอกสาร"
  3. กรณีกระดาษต่อเนื่อง เลือกแบบฟอร์มที่ 5 และ 7 ค่ะ  (แบบที่ 5 จะไม่มีคำว่า “ต้นฉบับและสำเนา” , แบบที่ 7 จะมีคำว่า “ต้นฉบับและสำเนา” ค่ะ)

** ระบบจะรองรับสำหรับกระดาษต่อเนื่องเปล่า ชั้นเดียวนะคะ **

Did this answer your question?