1. เลื่อนลงมาที่ท้ายเอกสาร จะมีกล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้า ชื่อว่า "ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และตรายาง"
  2. คลิ๊กเลือกกล่องดังภาพ ✔ เมื่อพิมพ์หรือดาวน์โหลดเอกสาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และตรายางจะแสดงบนเอกสารอัติโนมัติค่ะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นกล่องดังภาพจะปรากฏเมื่อได้ทำการแนบลายเซ็นเข้าไปในระบบ (เมนู "การตั้งค่า" >> "เพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์" ) เรียบร้อยแล้วนะคะ 😀

Did this answer your question?