เมื่อ log in เข้ามาในระบบแล้วและต้องการเปลี่ยนแปลง E-mail และ Password สามารถทำได้โดย

  1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า"
  2. เลือก "เพิ่มผู้ใช้งานในระบบ" หรือ "แก้ไขข้อมูลและรหัสผ่านส่วนตัว" (กรณีเป็น user ค่ะ)
  3. กรอกอีเมล์ใหม่ในช่อง "อีเมล์" (ต้องเป็นอีเมล์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานในระบบ FlowAccount มาก่อน) และกำหนดรหัสผ่านในช่อง "รหัสผ่าน" และ "ยืนยันรหัสผ่าน"
  4. กด "บันทึกข้อมูล"

Did this answer your question?