1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า"  ⚙️
  2. เลือกเมนู "เพิ่มผู้ใช้งานในระบบ"
  3. กด "เชิญผู้ใช้งาน
  4. สามารถเลือกตำแหน่ง และกรอกอีเมล์ของท่านที่จะเชิญ
  5. กด "บันทึกข้อมูล"

ระบบจะทำการส่ง E-mail ไปที่ inbox เพื่อยืนยันใช้งาน Account ค่ะ
หากตรวจสอบไม่พบ E-mail ใน Inbox อาจตรวจสอบได้ที่ Junk Mail, Spam Mail
หรือ Folder อื่นๆ ใน E-mail เช่น Promotion ค่ะ 


🌸 การ "เข้าร่วม" นี้จะต้องกดรับภายใน 24 ชั่วโมงนะคะ 🌸

สำหรับสิทธิของตำแหน่งต่างๆ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะDid this answer your question?